piątek, 8 stycznia 2010

BSZ (24)

Wiadomość dla wszystkich miłośników fotografii (niekoniecznie stereoskopowej).  Już niedługo,  w pierwszej połowie tego  roku w Zamku Sztuk w Broniszowie (woj. lubuskie) odbędzie się tygodniowe spotkanie z fotografią a to wszystko za sprawą  Broniszowskich Salonów Zaproszonych.  Wszystkich,  którzy chcieliby a boją się wziąć udział w tym super przedsięwzięciu zachęcam do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa.

Regulamin Broniszowskich Salonów Zaproszonych (24)

1. Broniszowskie Salony Zaproszonych (24) odbywać się będą w dniach od 30 maja do 6 czerwca 2010 r. w Broniszowie /na trasie Zielona Góra – Kożuchów/.
2. Uczestnictwo w BSZ (24) odbędzie się na zasadzie konkursu ofert. Liczba miejsc jest ograniczona, przez co chętni w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2010 r. zobowiązani są do:
a) przygotowanie oferty, która powinna zawierać w formie tekstowej, co uczestnik chciałby zaprezentować /prelekcja, pokaz, pogadanka, prezentacja/ podczas Salonów Zaproszonych /maksymalny czas wystąpienia podczas BSZ (24) nie powinien przekraczać 15 minut/ oraz 1 zdjęcie w formie elektronicznej /plik do 1 Mb/.
b) przygotowanie zgłoszenia a w nim: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania /dane do wiadomości Rady Programowej/.
c) przesłanie oferty i zgłoszenia na adres:
foto@gazetalubuska.pl.
Kwalifikacji na podstawie konkursu ofert dokona Rada Programowa BSZ (24). Rada Programowa potwierdzi zakwalifikowanie nie później niż do 1 maja 2010 r. Oferty niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
3. Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do:
a) uiszczenia opłaty za uczestnictwo w wysokości 350 zł w trakcie trwania BSZ (24).
b) po BSZ (24) do przesłania 2 zdjęć w formacie oprawy min. 24×30 do dnia 30 lipca 2010 r., z których zostanie złożona wystawa.
4. Zdjęcia przechodzą na własność organizatorów i mogą być wykorzystane w celach propagowania Warsztatów.
5. Organizatorzy zobowiązują się do:
a) zapewnienia miejsca do spania (należy koniecznie posiadać materac i śpiwór). Na miejscu będzie możliwość wykupienia posiłków;
b) ubezpieczenia uczestników BSZ (24);
c) zapewnienia wykładowców z dziedziny fotografii i dziedzin pokrewnych;
d) zorganizowania wystawy po BSZ (24), której otwarcie nastąpi we wrześniu 2010 r.;
6. Każdy uczestnik, który spełni warunki regulaminu otrzyma katalog wystawy oraz zaproszenie na jej otwarcie i spotkanie w Broniszowie, oraz będzie mógł być uczestnikiem BSZ (25).
7. W sprawach spornych, regulaminowych oraz nieobjętych regulaminem ostateczne słowo należy do organizatorów.
Rada Programowa BSZ (24):
Barbara Panek-Sarnowska
Paweł Janczaruk

I ja tam byłem,  miód i wino piłem...  I tak dalej,  i tak dalej,  i tak dalej...

 

Uczestnicy zeszłorocznego spotkania na tle zamku w Broniszowie

(fot. Barbara Panek-Sarnowska 2009)

 

Było i o fotografii stereoskopowej

(fot. Ryszard Poprawski 2009)

 

A nad wszystkim czuwał duch Fabiana von Kottwitz.  Totalna magia!!!

 

1 komentarz:

London in 3D - litewskie anaglify.

Kolejny album zdjęć stereoskopowych, którym chciałbym się z Wami podzielić, to "London in 3D". Tytuł ten już parokrotnie przewijał...